Porta (szállásfoglalás): +36-62-452-354
Titkárság, iroda: +36-62-452-355
6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74. Megtekintés térképen
 

Kitöltési útmutató

Kollégiumi férőhelyre csak azok a hallgatók tudnak pályázati adatlapot benyújtani, akik rendelkeznek általános szociális helyzetfelmérés pontszámmal vagy elfogadott, elutasított, feldolgozás alatti vagy piszkozat státuszban lévő általános szociális helyzetfelmérő beadvánnyal. Az „Általános szociális helyzet felmérési adatlap” című űrlap kitöltése után csatoltan adható be a „Kollégiumi felvételi kérelem” című űrlap. Tehát nem feltétele a „Kollégiumi felvételi kérelem” című űrlap benyújtásának a lezárt pontozott általános szociális helyzetfelmérési adatlap, csupán beadottnak, véglegesítettnek kell lennie. (lehessen hozzá csatolni)
Az elfogadható igazolások listáját az alábbi linken éritek el: www.ehok.u-szeged.hu

- a kérelmek beadása az ETR nyitóoldaláról is elérhető MODULO (https://modulo.etr.u-szeged.hu/modulo/login.ashx) felületen keresztül történik;
- a kérelem mellékletét képező igazolások feltöltése szintén elektronikusan történik, a szkennelt másolatoknak a MODULO-ba történő feltöltésével
- a kérelmek feldolgozása előre meghatározott pontrendszerre épül;
- a szociális helyzetfelmérés pontrendszere továbbra is három részből, jövedelemtől függő és jövedelemtől független előre meghatározott pontrendszer szerinti részekből, valamint mérlegelésen alapuló – az elbíráló megítélésétől függő – szubjektív részből áll;
- az ún. előnyben részesített hallgatók pályázata a nem előnyben részesített hallgatókéval azonos pontrendszer szerint kerül továbbra is feldolgozásra.

Kollégiumi férőhely iránt benyújtott pályázat eljárásának menete:

1. lépés: Általános szociális helyzetfelmérő lap kitöltése és az ezzel kapcsolatos eljárás
2. lépés: A Kollégiumi férőhely iránti kérelem benyújtása.
(A pályázat kiírását követően lényegében annyi a feladatotok, hogy szintén a MODULO-ban kitöltitek azt az űrlapot, amire pályázni szeretnétek. A „Kollégiumi felvételi kérelem” című űrlap kitöltésével.)
3. lépés: Kollégiumi férőhely iránt beadott kérelem esetében a pontszámotok meghatározása után a Kollégiumi Bizottság dönt a felvételről.

A pályázat feldolgozási állapota, eredménye (pontszáma) a MODULO-ban megtekinthető.

Az általános szociális helyzetfelmérés menete:
Be kell lépnetek a MODULO-ba és ki kell töltenetek az EHÖK nevű irodában található „Általános szociális helyzet felmérési adatlap”-ot.

Az űrlap, a pályázati kiírás, a pontrendszer és a szükséges igazolások listájának megtekintésére, valamint az űrlap kitöltésére és a pályázat benyújtására a fenti táblázatban összefoglalt határidőkig van lehetőség.

A pályázat kitöltése során a pályázati rendszerben az elfogadható „Igazolások listája” dokumentum és az űrlap adatmezői mellett található „i” megjelölésű információs ikonok alapján győződhettek meg arról, hogy milyen igazolásokra lesz szükségetek az általatok megadott adatok alapján. A kért igazolások elektronikus formában, a dokumentumok szkennelt másolatának MODULO-ba történő feltöltésével csatolhatók az űrlaphoz. A szkennelés színesben és / vagy fekete-fehérben (színes és fekete-fehér, vagy vegyes színű is elfogadható) és legfeljebb feltöltött dokumentumonként 1MB méretben fogadható el, ezen túlmenően azonban (technikai okokból) JPG és / vagy PDF formátumban történhet; a könnyebb feldolgozás érdekében azonban kérünk Benneteket, hogy lehetőség szerint egyoldalas igazolás esetében JPG, többoldalas igazolás esetében a PDF formátumot használjatok. A szkennelt dokumentumok feltöltése igazolás típusonként külön-külön (az űrlap szerinti igazolás típus melletti „Fájl feltöltés” gomb használatával) történik; az ezzel ellentétes eljárás, különösen az összes igazolás egyetlen (nagyméretű, “közös”) szkennelt dokumentumban történő feltöltése (amely a pályázat rendeltetésszerű elbírálását nagymértékben akadályozza) formai hibának minősül. (Elviekben egyébként ennek a hibának az elkövetését már önmagában az 1M méret korlátozás is valamilyen szinten megakadályozza).

A hallgatónak a szkennelt dokumentumok eredeti példányával rendelkeznie kell, amelyet a hallgató az érintett félév során és azt követően öt éven belül bármikor az elbírálásban / ellenőrzésben részt vevő kérésére köteles eredeti példányban bemutatni és rendelkezésre bocsátani.

A pályázat kitöltése során bármikor eldönthetitek, hogy dolgoztok még a pályázatotokon (egyéb igazolásképeket csatoltok, egyéb közlendőtök van stb.), ekkor “piszkozatként” elmenthető a pályázat, vagy véglegesítitek azt.

A véglegesítésre és magára az általános szociális helyzetfelmérésre illetve a csatolt adatlap beadására a fenti táblázatban összefoglalt határidőkig van lehetőség:

Miután véglegesítettétek-befejeztétek a pályázatot, az elveszíti “piszkozat” státuszát és “végleges” státuszba kerül (a véglegesítés tehát – a fentiek szerint is – elkerülhetetlen feltétele a beadásnak). Ezután a pályázati felületen lefut egy program, amely (technikai értelemben véve) részben ellenőrzi, hogy az adatlapot megfelelően töltöttétek-e ki, és amennyiben eleve valamilyen technikai jellegű hiba van a kitöltésben, a program elutasítja a pályázat véglegesítését, a státuszát “piszkozatra” állítja és további javításra visszaküldi Nektek. (A rendszer megbízható, helyes működéséhez engedélyezni kell a felugró ablakokat!)

Ha a program technikailag mindent rendben talál, az nem jelenti a pályázat érdemi elfogadását, de megkezdődik a pályázat elbírálása (ellenőrzése). A beadott pályázat már nem módosítható, azon már kizárólag a pályázat elbírálói rögzíthetik az elbírálásra vonatkozó adatokat. Az elbírálásnak (ellenőrzésnek) három féle eredménye lehet, amelyeket a MODULO-ban lehet megtekinteni.

a) Még nincs döntés (Feldolgozás alatti, Új beadva)

Ebben az esetben az elbíráló még nem ellenőrizte a megadott adatokat és a hozzájuk tartozó igazolásokat, és a pályázatot a rendszer még nem dolgozta fel (“még nincs lepontozva”); kérünk Benneteket, hogy később újra ellenőrizzétek pályázatotok állapotát.

b) A pályázat elfogadva, megjelenik a pontszámotok (Lezárt, pontozott)

Ekkor az elbíráló ellenőrizte a pályázatot, formailag rendben találta azt, és az automatikus valamint a szubjektív pontok is kiszámításra kerültek – a pályázat ezzel lezárt állapotba kerül, a későbbiekben már nem módosítható. Amennyiben a pontszámmal esetleg nem értetek egyet, fellebbezés benyújtására van lehetőségetek. Mivel a pontrendszer előre meghatározott, és az egyes pontszámok hozzárendelése algoritmus alapján történik, fellebbezni csak a szubjektív pontszám ellen lehet.
(Jogszabály, szabályzati rendelkezések megsértése alapján jogorvoslati kérelem benyújtására a későbbiekben, az első fokú határozat ellen van helye.)

A fellebbezés szintén elektronikusan, a MODULO-ban történik, a „Szubjektív pontok elleni fellebbezés” nevű csatolt adatlappal. (A határidő itt is a fentiek szerinti végleges határidő). Az elbírálónak mérlegelési lehetősége lesz arra, hogy – a megadott határokon belül – emelje vagy csökkentse a szubjektív pontjaitok számát, így a végleges pontjaitok száma is változhat.

c) A pályázat nincs elfogadva (el van utasítva, piszkozatba került)

Ebben az esetben – egymás után – a következők történnek:
1) a MODULO-ban a pályázat státusza visszakerül “piszkozatba”, de az előzetesen beírt adatok és feltöltött igazolások megmaradnak, tehát nem kell újból a teljes pályázatot kitöltenetek;
2) a MODULO e-mailben értesítést küld számotokra, hogy az adott beadványon módosítanotok kell
3) az elutasítás konkrét okát a MODULO-ban tekinthetitek meg szöveges formában.

Az elutasított pályázatot (és csakis az elutasított pályázatot, tehát a feldolgozás alatt állót vagy az elfogadottat nem) ezt követően újra be lehet adni (a határidő továbbra a fentiekben részletezett időpontig) és az ilyen módon újra beadott pályázat ugyanúgy a fentiek szerint kerül feldolgozásra, stb., és a fentiek szerinti eredménnyel (még nincs döntés / elfogadva / elutasítva) járhat. Az esetlegesen ismételten elutasított pályázatot (tetszőleges alkalommal) újra be lehet adni (természetesen kizárólag a megadott határidő előtt); az egyetlen korlátozás az erre előzetesen megszabott határidő.

A határidő lejárta után megkezdődik a még el nem bírált pályázatok (akár “ első” pályázatok, szubjektív pontok elleni fellebbezések, elutasítást követően újonnan leadott pályázatok) elbírálása. Ezt követően (amennyiben a pályázat elfogadásra kerül) rendelkeztek majd egy szociális helyzet pontszámmal, amely pontszám a félév során minden szociális alapú támogatásnál a Ti pontszámotok lesz. A pontszámotok megállapítását követően tud a Kollégiumi Tanács döntést hozni a felvételetekkel kapcsolatban.